What is the Enneagram?

Wat is het Enneagram ?

Het Enneagram kan gebruikt worden als psychologisch model om jezelf en anderen te leren kennen. Het Enneagram bestaat uit negen persoonlijkheidstypen en laat zien wat onze sterke en zwakke kanten, drijfveren en valkuilen zijn. Het uiteindelijke doel van werken met het Enneagram is uit je type te komen en daardoor lichter en vrijer in het leven te komen staan.

Wil je je echt vrij gaan voelen en vrij gaan bewegen waardoor zowel je potentieel als je kwaliteiten ten volle kunnen worden benut? Dan wil je transformeren vanuit een mechanisch onderbewustzijn gedreven leven naar een bewust vol leven vanuit je essentie.

Werken met het Enneagram persoonlijkheid ontwikkelingsmodel is een prima manier om daar te komen. Uiteraard vergt het oefenen in het dagelijks leven.De verdieping in het Enneagram onthult de inherente krachten of gaven die elk type in de wereld wil brengen.

Het Enneagram helpt ons een grotere eenheid te zien. Zo helpt de wijsheid van het Enneagram om persoonlijk welzijn te bevorderen en te bouwen aan een wereld te werken waarin we allemaal kunnen bloeien, relationeel en collectief met relaties, organisaties, structuren en instellingen die we allemaal willen.

The conference theme

Finding your true self sounds like an adventurous scavenger hunt. However, one mustn't search to find. Becoming who you are is a quiet, transformative process. It requires observation, allowing reality and forgiveness. It requires peeling away prickly layers that so lovingly protect and defend you.

Read the complete theme story

Sluiten